Η Ευρωπαϊκή ετικέτα στον τομέα της ενέργειας

Ένας επεξηγηματικός οδηγός  μέσα από βοηθητικά διαγράμμαρα και πλούσιες φωτογραφίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε http://www.newenergylabel.com/index.php/el/home/