Συλλογή Συσκευών & Στόχοι της Ε.Ε.

26/07/2023by APPLiA0

Το 2019, η Οδηγία #WEEE έθεσε τον στόχο συλλογής για όλα τα κράτη μέλη στο 65%.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες για την επίτευξη των στόχων συλλογής εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα επίτευξης του καθορισμένου στόχου. Οι δυσκολίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο διάγραμμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *