Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Νομοθετικό Έργο για Οικιακές Συσκευές

25/04/2024by APPLiA

✅ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τέσσερα νομοθετικά κείμενα με σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των οικιακών συσκευών. Να τι πρέπει να ξέρετε

Το #ESPR θέτει νέες νομικές απαιτήσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της επαναχρησιμοποίησης και της επισκευασιμότητάς του προϊόντος. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βιωσιμότητα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα και όλοι οι τρόποι για να γίνει ένα προϊόν πιο βιώσιμο θα πρέπει να ανταμείβονται εξίσου.

Το #PPWR εισάγει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της δυνατότητας ανακύκλωσης συσκευασιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένες διατάξεις χρειάζονται περαιτέρω εκτίμηση επιπτώσεων για να αποφευχθούν ενδεχόμενες διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και ακούσιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η Οδηγία #RighttoRepair διασφαλίζει προσιτές υπηρεσίες επισκευής στους καταναλωτές και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Δυστυχώς, το μέτρο υπολείπεται της επίτευξης της μέγιστης εναρμόνισης, αυξάνοντας περαιτέρω την πολυπλοκότητα της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το #CSDDD στοχεύει στην πρόληψη περιβαλλοντικών ζητημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Από αυτή την άποψη, οι εναρμονισμένοι κανόνες και η περιορισμένη ευθύνη είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε παράλληλα με την επερχόμενη νομοθετική περίοδο για να επιτύχουμε τελικά τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τη βιομηχανία.

Φωτογραφίες © Ευρωπαϊκή Ένωση 2024 – Πηγή: EP