Η Daikin Hellas εκπαιδεύει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

21/06/2024by APPLiA

Η Daikin Hellas πραγματοποίησε μια σημαντική εκπαίδευση για το νέο ψυκτικό μέσο R290 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέσα από αυτήν, εξετάσαμε θέματα όπως οι μέθοδοι προστασίας και η σωστή διαχείριση του ψυκτικού μέσου, καθώς και το μειωμένο του περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με τη δέσμευσή μας στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, στοχεύουμε στη μεταφορά της τεχνογνωσίας μας προς αυτήν την κατεύθυνση.