Το μέλλον είναι εδώ...

Η φωνή των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα & την Ευρώπη!Amwerk

Ο Σύνδεσμος

Ποιοί είμαστε

Αντιπροσωπεύουμε το 75% της Ελληνικής Αγοράς στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Τα Μέλη μας, Έλληνες Παραγωγοί, Αντιπρόσωποι, Πολυεθνικές προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στην καθημερινή άνεση και εξυπηρέτηση των Καταναλωτών.

Σκοπός του Συνδέσμου

  • Η προάσπιση και η άμεση εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου.
  • Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση όλων των θεμάτων ή προβλημάτων που αφορούν τα μέλη του Συνδέσμου.
  • Η στατιστική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς με συνεχή αναφορά στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων στον όγκο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων και στην δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς εν γένει.
  • Η εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μελών.
  • Η επαφή με τις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, την αντίστοιχη ευρωπαϊκή ένωση APPLiA Europe και η συμμετοχή σε αυτές.
  • Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών του και η συνεννόηση και αλληλεγγύη μεταξύ τους για κοινή δράση, όταν αυτό απαιτείται
  • Η προστασία του Περιβάλλοντος και των Καταναλωτών.
IMG-1678
https://www.applia-hellas.gr/wp-content/uploads/2023/07/Ανώνυμο-σχέδιο-23-320x352.png
Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασίλης Κομνηνός

CEO DELONGHI GROUP.
Πρόεδρος APPLiA Hellas.

Βασίλης Κομνηνός

https://www.applia-hellas.gr/wp-content/uploads/2020/11/img-signature.png
Μανούσος Χαλκιαδάκης

Μανούσος Χαλκιαδάκης

CEO SEB HELLAS
Αντιπρόεδρος APPLiA.
Υπεύθυνος κλάδου μικροσυσκευών.

Μανούσος Χαλκιαδάκης

Δημήτρης Τιτόπουλος

Δημήτρης Τιτόπουλος

MANAGING DIRECTOR TEKA HELLAS
Γραμματέας APPLiA

Δημήτρης Τιτόπουλος

Γιάννης Πρεκεζές

Γιάννης Πρεκεζές

CEO WHIRPOOL HELLAS.
Μέλος. Υπεύθυνος κλάδου λευκών συσκευών.

Γιάννης Πρεκεζές

Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Ειδών, APPLiA Hellas.